महत्वपूर्ण सुचनाहरु :

प्रकाशन समितिका पदाधिकारीहरू

क्र सं    पद          नाम                                           टेलिफोन नं
१       अध्यक्ष     श्रीभोगेन्द्रनाथ रिमाल, झंसिखेल            ०१-५५२१२५४
२       उपाध्यक्ष    श्रीलक्ष्मणप्रसाद रिमाल, विशलनगर      ०१-४४१३३३४
३       सचिव      श्री कृष्णप्रसाद रिमाल, वानेश्वर             ०१-४४९२५९१
४       कोषाध्यक्ष   श्रीगौरीनाथ रिमाल, पुतलीसडक            ०१-४४१११४८
५       सदस्य      श्रीविश्वेश्वरप्रसाद रिमाल, बालुवाटार       ०१-४४१२९१८
६       सदस्य      श्रीशिवरत्न रिमाल, धनगढी                 ०९१-२९९७०
७       सदस्य      डा श्रीरामरत्न रिमाल, जावलाखेल          ०१-५५३८२१३८
८       सदस्य      श्रीमोहनप्रसाद रिमाल, बानेश्वर             ०१-४४७३६३६
९       सदस्य      श्रीवासु “यात्री” रिमाल, जावलाखेल          ०१-५५२६४४०
१०      सदस्य      श्रीहरिप्रसाद रिमाल, हाँडिगाँउ               ०१-४४३८४६२
११      सदस्य      श्रीकृष्णप्रसाद रिमाल, जिता, लम्जुङ्ग
१२      सदस्य      श्रीईश्वरीप्रसाद रिमाल
१३      सदस्य      श्रीधर्ममणी रिमाल, बानेश्वर                ०१-४४८७०२५
१४      सदस्य      श्रीदीपक रिमाल, जावलाखेल                ०१-५५२४३३९
१५      सदस्य      श्रीबद्रीपरसाद रिमाल, सामाखुसी           ०१-३३५२२७२
१६      सदस्य      श्रीराजेन्द्र रिमाल, फिर्केप, कठेरी      -
१७      सदस्य      श्रीमोहनचन्द्र जोशी रिमाल, रिम, बैतडी  -
१८      सदस्य      श्रीरामकुमार रिमाल                -
१९      सद्स्य      श्रीछवीरमण उपाध्याय रिमाल, झापा    -
२०      सदस्य      श्रीकालिकाप्रसाद रिमाल, बानेश्वर         ०१-४४७०१३०
२१      सदस्य      श्रीअरविन्द रिमाल, डिल्लीबजार          ०१-४४१२३५७
२२      सदस्य      श्रीलवकुमार रिमाल, ज्ञानेश्वर         -
२३      सदस्य      श्रीसुरेशकुमार रिमाल, झंसिखेल          ०१-५५२१२५४
२४      सदस्य      श्रीप्रकाशनाथ रिमाल, वालकोट, भक्तपुर ०१-६६३२८२३
२५      सदस्य      श्रीडिल्लीराम रिमाल, कलंकी              ०१-४२८४८८४
२६      सदस्य      श्रीहरिप्रसाद उपाध्याय रिमाल,ढकारी,आछाम    ०९७-२५३३४
२७      सदस्य      श्रीहर्कबहादुर क्षेत्री रिमाल, आरथर,पर्वत  ०१-३५३५३९