महत्वपूर्ण सुचनाहरु :

संस्थापक कार्य समितिका पदाधिकारीहरु

सस्थापक सदस्य हरु
१. न्रिपेंद्र नाथ रिमाल - कालिकास्थान -अध्यक्ष - ९८४१८१६७१३
२. कृष्ण प्रसाद  रिमाल  - बानेश्वर - उपाध्यक्ष -  ९८४१३४९७६६
३. रवि रिमाल  - कोटेश्वर - सचिव - ९८४१४८०७७६
४.  जयन्द्र रिमाल  - कालिकास्थान - कोषाध्यक्ष - ९८५१०७९६१६
५. शंकर नाथ रिमाल  - नक्साल - सदस्य - ९८४१५७७३९१
६. हर्क बहादुर रिमाल  - पर्बत - सदस्य - ९८५१०८७३३३
७. सुरेश कुमार रिमाल  - झाम्शिखेल - सदस्य - ९८४१२८२३८५
८. सुमिर कुमार रिमाल  - भक्तपुर - सदस्य - ९८५१०७७९९१
९. हरि प्रसाद उपाध्या रिमाल - अछाम ढकारी - सदस्य - ९८४१२९५१२१
१०. पूर्ण प्रसाद उपाध्या रिमाल - अछाम ढकारी - सदस्य - ९७४१०१८०३०
११. सत्यम रिमाल - भानिमंडल ललितपुर - सदस्य - ९७४१०१८०३०
१२. दिवाकर प्रसाद रिमाल - कोटेश्वर - सदस्य - ९८४१२१०१११
१३. रघुनाथ रिमाल - चोभार - सदस्य - ९८०८१६८२४४

पहिलो साधारण सभाबाट संरक्षक सदस्यहरु

१. न्रिपेंद्र नाथ रिमाल - कालिकास्थान -अध्यक्ष - ९८४१८१६७१३
२. राम रत्न उपाध्या रिमाल - भानिमंडल ललितपुर
३. भोगेन्द्र नाथ रिमाल - झाम्शिखेल ललितपुर

पहिलो साधारण सभाबाट सल्लाहकार सदस्यहरु

१. लक्ष्मण् प्रसाद रिमाल बिशालनगर - ९८४९०१८७०४
२. अरविन्द रिमाल
३. हरि प्रसाद रिमाल
४. रविन्द्र रिमाल
५. निर्मल कुमार रिमाल