जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

सदस्यता प्रोफाईल

 • सदस्य नम्बर: ०१
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: झम्सीखेल
 • रगत समुह: B+
 • सम्पर्क नम्बर: १२३४५६७८९०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
लक्ष्मण प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०२
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: विशालनगर
 • रगत समुह: A+
 • सम्पर्क नम्बर: 123456789
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
लक्ष्मण प्रसाद रिमाल
गौरीनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०३
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: मानभवन
 • रगत समुह: A+
 • सम्पर्क नम्बर: १२३४५६७८९०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
गौरीनाथ रिमाल
डा.रामरत्न उपाध्याय रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०४
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: भनिमण्डल
 • रगत समुह: A+
 • सम्पर्क नम्बर: १२३४५६७८९०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
डा.रामरत्न उपाध्याय रिमाल
नृपेन्द्रनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: A+
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१८१६७१३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
कृष्णप्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०६
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: 4473124
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रवि रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०७
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कोटेश्वर-३२
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: 9841480776
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
जयन्द्रनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०८
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०७९६१६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
जयन्द्रनाथ रिमाल
शंकरनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ०९
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: नक्साल - ०१
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१५७७३९१
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
शंकरनाथ रिमाल
हर्क (क्षेत्री) रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १०
 • जिल्ला: पर्वत
 • स्थाई ठेगाना: आर्थर डाडाखर्क - २
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०८७३३३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
हर्क (क्षेत्री) रिमाल
हरि उपाध्याय रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ११
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-८
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१२१६१२१
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
हरि उपाध्याय रिमाल
सुमिर कुमार रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १२
 • जिल्ला: भक्तपुर
 • स्थाई ठेगाना: ठीमी
 • रगत समुह: AB+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०७७९९१
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सुमिर कुमार रिमाल
डा.सत्यम रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १३
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: भनिमण्डल
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१२६४६१७
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
पुर्ण उपाध्याय रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १४
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-८
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९७४१०१९०३०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
पुर्ण उपाध्याय रिमाल
डा. डिल्लीराम रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १६
 • जिल्ला: मोरङ्ग
 • स्थाई ठेगाना: ईटहरा-८
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५११२२८७५
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
डा. डिल्लीराम रिमाल
दिपेन्द्र रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १७
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०२२८४४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
दिपेन्द्र रिमाल
शुरेश कुमार रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: सुकेधारा
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: 9841282395
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
शुरेश कुमार रिमाल
नारायण प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: बबहरमहल
 • रगत समुह: AB+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०६७७३८
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
नारायण प्रसाद रिमाल
गोविन्द प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ४७
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: गोर्स्याङ्ग, भमरा
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१५३९५७५
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
गोविन्द प्रसाद रिमाल
खड्ग प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ४८
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: गोर्स्याङ्ग, भमरा
 • रगत समुह: AB+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१४१६५९३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
खड्ग प्रसाद रिमाल
मोहन प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १०१
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: AB+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१२०१२३४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
मोहन प्रसाद रिमाल
विमल नाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १०२
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १४४९५१६१
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
विमल नाथ रिमाल
धर्ममणि रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १०४
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०४९९८८
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
धर्ममणि रिमाल
तिर्थमणि रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ११५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १४४९२६३०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
तिर्थमणि रिमाल
विष्णु सुन्दर रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ११६
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: ग्वार्खो, इमाडोल
 • रगत समुह: AB+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १५२०२०६७
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
विष्णु सुन्दर रिमाल
प्रमोदनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १२०
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०४६१७९
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
प्रमोदनाथ रिमाल
नारायण प्रपन्नाचार्य
 • सदस्य नम्बर: १०९
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना:
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१८०५२०९
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
निगम राज रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १११
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 4473124
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
निगमराज रिमाल
महेशराज रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ११२
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: मध्य बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 4473124
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
महेशराज रिमाल
दिपक रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १२३
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: चावहील
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१७३९३४६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
निरंञ्जन कुमार रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १७६
 • जिल्ला: कैलाली
 • स्थाई ठेगाना: टिकापुर
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४८४५९३९९
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
काशीनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १७७
 • जिल्ला: शंखुवासभा
 • स्थाई ठेगाना: राना-४
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१३४७२६३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
काशीनाथ रिमाल
डम्बर उपाध्याय रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८१
 • जिल्ला: कैलाली
 • स्थाई ठेगाना: टिकापुर- ६
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४९३२०८७३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
डम्बर उपाध्याय रिमाल
लिलानाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कोटेश्वर-३२
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१२६५९८६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
लिलानाथ रिमाल
ईश्वरचन्द्र रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८६
 • जिल्ला: लमजुङ्ग
 • स्थाई ठेगाना: जीता-६
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०७५९०१
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
इश्वर चन्द्र रिमाल
शिव प्रसाद उपाध्याय रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८८
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-८
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५११६०३०४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
शिवप्रसाद उपाध्याय रिमाल
कालिका प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १८९
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर:
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
राम प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: १९१
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: मदानपुर
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०२२७११
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
राम प्रसाद रिमाल
इश्वरि प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०३
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: खड्गभञ्याङ्ग
 • रगत समुह: O-VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०८५९८२
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
ईश्वरी प्रसाद रिमाल
बच्चुराम रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०४
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: खड्गभञ्याङ्ग
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१२६८९४३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
मदन प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: धुम्बाराही
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०८८८६२
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
मदन प्रसाद रिमाल
रामशरण रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०७
 • जिल्ला: नुवाकोट
 • स्थाई ठेगाना: गोर्स्याङ्ग-७
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१३५४५६२
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रामशरण रिमाल
सुशिला रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०८
 • जिल्ला: दोलखा
 • स्थाई ठेगाना: भिमेश्वर-१
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५११३४९९३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सुशिला रिमाल
रत्नप्रसाद शर्मा रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २०९
 • जिल्ला: दैलेख
 • स्थाई ठेगाना: हाल काठमाण्डौ
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०१२८६४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रत्न प्रशाद शर्मा
अकुर रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २११
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: बत्तिसपुतली
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०३३३५९
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
अकुर रिमाल
भाष्कर रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१२
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: मानभवन
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५११५९१३२
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
भाष्कर रिमाल
प्रभा रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१३
 • जिल्ला: ललितपुर
 • स्थाई ठेगाना: मानभवन
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१२७७१८४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
प्रभा रिमाल
दिनेश कुमार रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१४
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: बानेश्वर - ३४
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१८२५४००
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
दिनेश कुमार रिमाल
पुर्ण बहादुर रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१५
 • जिल्ला: लमजुङ्ग
 • स्थाई ठेगाना: बेशीसहर-१३
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४६४९३८८६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
पुर्ण बहादुर रिमाल
बुघ्दी बहादुर रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१६
 • जिल्ला: लमजुङ्ग
 • स्थाई ठेगाना: बेशीसहर-१३
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर:
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
बुध्दिबहादुर रिमाल
कृष्णप्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१७
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: बालाज्यु-१६
 • रगत समुह: O+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१२३६०८८
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
कृष्णप्रसाद रिमाल
विर्खराज रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१८
 • जिल्ला: कैलाली
 • स्थाई ठेगाना: लम्की चुहा
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४८४३३९३६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
बिर्खराज रिमाल
सुयोग्य रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २१९
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: बबहरमहल
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८५१०६७७३८
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सुयोग्य रिमाल
सुरज रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २२५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: नक्साल - ०१
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१५६३१६३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सुरज रिमाल
निर्मल कुमार रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५१
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१०७४९५०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
अरविन्दनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५२
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१५६३१६३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
अरविन्दनाथ रिमाल
विमल नाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५३
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: B+ve
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१५८९६८९
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
विमलनाथ रिमाल
सुदिप रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५४
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १४३७७४६०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सुदिप रिमाल
सौगात रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २५६
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: कालिकास्थान-२९
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १४३७७४६०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रघु प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २६३
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: चोभार भाजंङ्गाल
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: १२३४५६७८९०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन