जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

आजिवन सदस्यहरु

रन्जना अधिकारी रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०७
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४३९०३३९६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रन्जना अधिकारी रिमाल
दिपीका रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०६
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८२६५३४६४२
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
दिनेश रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०५
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८१४५३९०९६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
नविन प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०४
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४३९०३३९६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
नविन प्रसाद रिमाल
बिन्दु अर्याल रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०३
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४८४३५२०४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
बिन्दु अर्याल रिमाल
बद्रि प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५४०२
 • जिल्ला: अछाम
 • स्थाई ठेगाना: ढकारी-१, रिमा
 • रगत समुह: A+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८६४३१६६११
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
बद्रि प्रसाद रिमाल
पुर्ण रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८२१
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 01-8326466774
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
पुर्ण रिमाल
प्रकाश रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८२०
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 01-8326466774
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
प्रकाश रिमाल
मधुलाल मधुसुदन रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८१९
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 01-8326466774
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
मधुलाल रिमाल
पर्शुराम रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८१८
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ६४२१०२३३७
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
पर्शुराम रिमाल
टिकाराम रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८१७
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ०६४२०४००२७६२३
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
टिकाराम रिमाल
चन्द्र प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८१६
 • जिल्ला: पाँचथर
 • स्थाई ठेगाना: नाङ्गीन
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: ०६४२१०५९४६६
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
चन्द्र प्रसाद रिमाल
विष्णु प्रसाद रिमाल
 • सदस्य नम्बर: २८१५
 • जिल्ला: काठमाण्डौं
 • स्थाई ठेगाना: नागार्जुन नपा-१
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: ९८४१३३०७४४
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
विष्णु प्रसाद रिमाल
केशव रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ३७५०
 • जिल्ला: धादिङ्ग
 • स्थाई ठेगाना: गल्छी-७
 • रगत समुह: B+VE
 • सम्पर्क नम्बर: 9851101071
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
केशव रिमाल
रूद्रबहादुर क्षेत्री रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५०९३
 • जिल्ला: पर्वत
 • स्थाई ठेगाना: कुष्मा-१४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 9857622710
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रुद्र बहादुर रिमाल
सूर्य प्रकाश रिमाल
 • सदस्य नम्बर: 5092
 • जिल्ला: स्याङ्गजा
 • स्थाई ठेगाना: आधिखोला-४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 9855052977
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सूर्य प्रकाश रिमाल
शुक्रप्रसाद (विष्णु) रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५०८७
 • जिल्ला: पर्वत
 • स्थाई ठेगाना: कुष्मा-१४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 9847673636
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
शुक्रप्रसाद (विष्णु)
लेखनाथ रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५०६६
 • जिल्ला: पर्वत
 • स्थाई ठेगाना: कुष्मा-१४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 9866057018
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
लेखनाथ रिमाल
रूद्र मोहन रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५०65
 • जिल्ला: पर्वत
 • स्थाई ठेगाना: कुष्मा-१४
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: 9857630572
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
रूद्र मोहन रिमाल
सन्तोष रिमाल
 • सदस्य नम्बर: ५०५१
 • जिल्ला: चितवन
 • स्थाई ठेगाना: भरतपुर-१५
 • रगत समुह:
 • सम्पर्क नम्बर: १२३४५६७८९०
 • ईमेल:[email protected]
 • सदस्यता प्रकार: आजिवन
सन्तोष रिमाल