जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

प्रकाशन समितिका पदाधिकारीहरू

क्र सं    पद          नाम                                                                      टेलिफोन नं
१       अध्यक्ष         श्रीभोगेन्द्रनाथ रिमाल, झंसिखेल                           ०१-५५२१२५४
२       उपाध्यक्ष      श्रीलक्ष्मणप्रसाद रिमाल, विशलनगर                     ०१-४४१३३३४
३       सचिव          श्री कृष्णप्रसाद रिमाल, वानेश्वर                             ०१-४४९२५९१
४       कोषाध्यक्ष    श्रीगौरीनाथ रिमाल, पुतलीसडक                          ०१-४४१११४८
५       सदस्य         श्रीविश्वेश्वरप्रसाद रिमाल, बालुवाटार                       ०१-४४१२९१८
६       सदस्य         श्रीशिवरत्न रिमाल, धनगढी                                    ०९१-२९९७०
७       सदस्य         डा श्रीरामरत्न रिमाल, जावलाखेल                          ०१-५५३८२१३८
८       सदस्य         श्रीमोहनप्रसाद रिमाल, बानेश्वर                              ०१-४४७३६३६
९       सदस्य         श्रीवासु “यात्री” रिमाल, जावलाखेल                        ०१-५५२६४४०
१०      सदस्य        श्रीहरिप्रसाद रिमाल, हाँडिगाँउ                              ०१-४४३८४६२
११      सदस्य        श्रीकृष्णप्रसाद रिमाल, जिता, लम्जुङ्ग
१२      सदस्य        श्रीईश्वरीप्रसाद रिमाल
१३      सदस्य        श्रीधर्ममणी रिमाल, बानेश्वर                                    ०१-४४८७०२५
१४      सदस्य        श्रीदीपक रिमाल, जावलाखेल                                ०१-५५२४३३९
१५      सदस्य        श्रीबद्रीपरसाद रिमाल, सामाखुसी                          ०१-३३५२२७२
१६      सदस्य        श्रीराजेन्द्र रिमाल, फिर्केप, कठेरी      –
१७      सदस्य        श्रीमोहनचन्द्र जोशी रिमाल, रिम, बैतडी  –
१८      सदस्य        श्रीरामकुमार रिमाल                –
१९      सद्स्य        श्रीछवीरमण उपाध्याय रिमाल, झापा    –
२०      सदस्य        श्रीकालिकाप्रसाद रिमाल, बानेश्वर                         ०१-४४७०१३०
२१      सदस्य        श्रीअरविन्द रिमाल, डिल्लीबजार                           ०१-४४१२३५७
२२      सदस्य        श्रीलवकुमार रिमाल, ज्ञानेश्वर         –
२३      सदस्य        श्रीसुरेशकुमार रिमाल, झंसिखेल                          ०१-५५२१२५४
२४      सदस्य        श्रीप्रकाशनाथ रिमाल, वालकोट, भक्तपुर             ०१-६६३२८२३
२५      सदस्य        श्रीडिल्लीराम रिमाल, कलंकी                              ०१-४२८४८८४
२६      सदस्य        श्रीहरिप्रसाद उपाध्याय रिमाल,ढकारी,आछाम    ०९७-२५३३४
२७      सदस्य        श्रीहर्कबहादुर क्षेत्री रिमाल, आरथर,पर्वत            ०१-३५३५३९