जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू

संस्थापक सदस्यहरु
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
अध्यक्ष  न्रिपेंद्र नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१८१६७१३
 उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद  रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
 सचिव रवि रिमाल काठमाडौँ ९८४१४८०७७६
कोषाध्यक्ष  जयन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०७९६१६
 सदस्य शंकर नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१५७७३९१
 सदस्य  हर्क बहादुर रिमाल पर्बत ९८५१०८७३३३
 सदस्य सुरेश कुमार रिमाल ललितपुर ९८४१२८२३८५
 सदस्य सुमिर कुमार रिमाल भक्तपुर ९८५१०७७९९१
 सदस्य हरि प्रसाद उपाध्या रिमाल अछाम ९८४१२९५१२१
१०  सदस्य पूर्ण प्रसाद उपाध्या रिमाल अछाम ९७४१०१८०३०
११  सदस्य सत्यम रिमाल ललितपुर ९७४१०१८०३०
१२  सदस्य दिवाकर प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८४१२१०१११
१३  सदस्य रघुनाथ रिमाल काठमाडौँ ९८०८१६८२४४
रिमाल समाजको पहिलो साधारणसभाबाट निर्वाचित पधाधिकारीहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
अध्यक्ष गौरी नाथ रिमाल ललितपुर ९८४१८८६४९६
बरिस्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद  रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
उपाध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल मोरंग ९८५११२२८७५
उपाध्यक्ष हर्क बहादुर रिमाल पर्बत ९८५१०८७३३३
उपाध्यक्ष राम प्रसाद  रिमाल अछाम ९८४८५८५१००
 सचिव रवि रिमाल काठमाडौँ ९८४१४८०७७६
कोषाध्यक्ष जयन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०७९६१६
 सदस्य शंकर नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१५७७३९१
 सदस्य सुरेश कुमार रिमाल ललितपुर ९८४१२८२३८५
१०  सदस्य सुमिर कुमार रिमाल भक्तपुर ९८५१०७७९९१
११  सदस्य काशीनाथ रिमाल संखुवासभा ९८४१३४७२६३
१२  सदस्य शिव प्रसाद रिमाल अछाम ९८४१३७०३६३
१३  सदस्य डम्बर प्रसाद रिमाल कैलाली ९८४९३२०८७३
१४  सदस्य तुलसा रिमाल नुवाकोट ९८४१६९४६५७
१५  सदस्य इश्वर चन्द्र रिमाल लम्जुंग ९८५१०७५९०१
१६  सदस्य लेखनाथ  रिमाल बिराटनगर ९८५१०५६८८८
१७  सदस्य उत्तम रिमाल झापा ९८५१०४१८१८
रिमाल समाजको पहिलो साधारणसभाबाट मनोनित सल्लाहकार सदस्यहरु
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
सल्लाहकार लक्ष्मण प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८४१८८६४९६
सल्लाहकार अरविन्द रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
सल्लाहकार हरि प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८५११२२८७५
सल्लाहकार रविन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०८७३३३
सल्लाहकार निर्मल कुमार रिमाल काठमाडौँ ९८४८५८५१००
रिमाल समाजको पहिलो साधारणसभाबाट मनोनित संरक्षक सदस्यहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
 संरक्षक न्रिपेंद्रनाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१८१६७१३
 संरक्षक रामरत्न उपाध्या रिमाल ललितपुर ९८५१०७०७९६
 संरक्षक भोगेन्द्र नाथ रिमाल ललितपुर ९८४११३५०६०
रिमाल समाजको चौथौ साधारणसभाबाट निर्वाचित पधाधिकारीहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
अध्यक्ष निर्मल कुमार रिमाल काठमाडौँ
बरिस्ठ उपाध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल मोरंग ९८५११२२८७५
उपाध्यक्ष राम प्रसाद  रिमाल अछाम ९८४८५८५१००
उपाध्यक्ष जयन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०७९६१६
उपाध्यक्ष यम बहादुर रिमाल  लमजुंग ९८५६०४५१४६
उपाध्यक्ष इश्वरी प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८५१०८५९८२
उपाध्यक्ष रत्न प्रसाद शर्मा रिमाल दैलेख ९८५१०१२८६४
महासचिव रवि रिमाल काठमाडौँ ९८४१४८०७७६
कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार रिमाल ललितपुर ९८४१२८२३८५
१०  सदस्य काशीनाथ रिमाल संखुवासभा ९८४१३४७२६३
११  सदस्य शिव प्रसाद रिमाल अछाम ९८४१३७०३६३
१२  सदस्य हरि प्रसाद उपाध्याय रिमाल अछाम ९८४१२९५१२१
१३  सदस्य मृगेन्द्र नाथ रिमाल काठमाण्डौ ९८५१०७०८०८
१४  सदस्य राम प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८५१०९५०६७
१५  सदस्य दिपीका रिमाल थापा भक्तपुर ९८५१०४३४८९
१६  सदस्य कृष्ण प्रसाद रिमाल लमजुंग ९८४१७१३९७५
१७  सदस्य विष्णु प्रसाद रिमाल झापा ९८५२६७१७५७
१८  सदस्य सुमा अर्याल रिमाल काठमाण्डौ १४४७१४८७
१९  सदस्य गंगा प्रसाद रिमाल नवलपरासी ९८४१०६२२०
रिमाल समाजको चौथौ  साधारणसभाबाट मनोनित सल्लाहकार सदस्यहरु
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
सल्लाहकार शंकर नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१५७७३९१
सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद  रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
सल्लाहकार लक्ष्मण प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८४१८८६४९६
सल्लाहकार अरविन्द रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
सल्लाहकार हरि प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८५११२२८७५
रिमाल समाजको चौथौ  साधारणसभाबाट मनोनित संरक्षक सदस्यहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
 संरक्षक न्रिपेंद्रनाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१८१६७१३
 संरक्षक रामरत्न उपाध्या रिमाल ललितपुर ९८५१०७०७९६
 संरक्षक गौरी नाथ रिमाल ललितपुर ९८४१८८६४९६
रिमाल समाजको सातौ साधारणसभाबाट निर्वाचित पधाधिकारीहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल मोरंग ९८५११२२८७५
बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद  रिमाल काठमाडौँ ०१४४७३१२४
उपाध्यक्ष राम प्रसाद  रिमाल अछाम ९८४८५८५१००
उपाध्यक्ष जयन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०७९६१६
उपाध्यक्ष यम बहादुर रिमाल  लमजुंग ९८५६०४५१४६
उपाध्यक्ष इश्वरी प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८५१०८५९८२
उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद रिमाल झापा ९८५२६७१७५७
महासचिव रवि रिमाल काठमाडौँ ९८४१४८०७७६
कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार रिमाल ललितपुर ९८४१२८२३८५
१०  सदस्य शिव प्रसाद रिमाल अछाम ९८४१३७०३६३
११  सदस्य राम प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८५१०९५०६७
१२  सदस्य दिपीका रिमाल थापा भक्तपुर ९८५१०४३४८९
१३  सदस्य विर्खराज रिमाल कैलाली ९८४८४३३९३६
१४  सदस्य मदन प्रसाद रिमाल मकवानपुर ९८४५०७१७८३
१५  सदस्य महेश्वर रिमाल स्यांगजा ९८५६०३४०७१
१६  सदस्य केशव प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८४१५४८९९२
१७  सदस्य इरा रिमाल काठमाडौँ
१८  सदस्य झलक रिमाल पर्वत ९८५६०८३३७४
१९  सदस्य निरज रिमाल ललितपुर ९८४१३६७१७२
रिमाल समाजको सातौ साधारणसभाबाट मनोनित सल्लाहकार सदस्यहरु
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
सल्लाहकार शंकर नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१५७७३९१
सल्लाहकार लक्ष्मण प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८४१८८६४९६
सल्लाहकार अरविन्द रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
सल्लाहकार हरि प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८५११२२८७५
सल्लाहकार रत्न प्रसाद शर्मा रिमाल दैलेख ९८५१०१२८६४
सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद रिमाल लमजुंग ९८४१७१३९७५
सल्लाहकार मृगेन्द्र नाथ रिमाल काठमाण्डौ ९८५१०७०८०८
रिमाल समाजको सातौ साधारणसभाबाट मनोनित संरक्षक सदस्यहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
 संरक्षक न्रिपेंद्रनाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१८१६७१३
 संरक्षक रामरत्न उपाध्या रिमाल ललितपुर ९८५१०७०७९६
 संरक्षक गौरी नाथ रिमाल ललितपुर ९८४१८८६४९६
 संरक्षक निर्मल कुमार रिमाल काठमाडौँ
रिमाल समाजको ११ औं साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशन 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल मोरंग ९८५११२२८७५
बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वरी प्रसाद रिमाल नुवाकोट ९८५१०८५९८२
उपाध्यक्ष राम प्रसाद  रिमाल अछाम ९८४८५८५१००
उपाध्यक्ष जयन्द्र रिमाल काठमाडौँ ९८५१०७९६१६
उपाध्यक्ष यम बहादुर रिमाल  लमजुंग ९८५६०४५१४६
उपाध्यक्ष महेश्वर रिमाल स्याङ्गजा ९८५६०३४०७१
उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रिमाल जिता–लम्जुङ ९८४१७१३९७५
महासचिव रवि रिमाल काठमाडौँ ९८४१४८०७७६
कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार रिमाल ललितपुर ९८४१२८२३८५
१०  सदस्य शिव प्रसाद रिमाल अछाम ९८४१३७०३६३
११  सदस्य झलक रिमाल पर्वत ९८५६०८३३७४
१२  सदस्य विर्खराज रिमाल कैलाली ९८४८४३३९३६
१३  सदस्य मदन प्रसाद रिमाल मकवानपुर ९८४५०७१७८३
१४  सदस्य हरि प्रसाद रिमाल झापा
१५  सदस्य गंगा रिमाल कास्की
१६  सदस्य आर्यन रिमाल अछाम
१७  सदस्य केदार नाथ रिमाल नुवाकोट
१८  सदस्य जीवन रिमाल दोलखा
१९  सदस्य हरिदत्त रिमाल चितवन
रिमाल समाजको ११ औं साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनबाट मनोनित सल्लाहकार सदस्यहरु
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
सल्लाहकार शंकर नाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१५७७३९१
सल्लाहकार लक्ष्मण प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८४१८८६४९६
सल्लाहकार अरविन्द रिमाल काठमाडौँ ९८४१३४९७६६
सल्लाहकार हरि प्रसाद रिमाल काठमाडौँ ९८५११२२८७५
सल्लाहकार रत्न प्रसाद शर्मा रिमाल दैलेख ९८५१०१२८६४
सल्लाहकार मृगेन्द्र नाथ रिमाल काठमाण्डौ ९८५१०७०८०८
सल्लाहकार विष्णु रिमाल झापा
रिमाल समाजको ११ औं साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनबाट मनोनित  संरक्षक सदस्यहरु 
सि.नं  पद नाम जिल्ला सम्पर्क नं
 संरक्षक न्रिपेंद्रनाथ रिमाल काठमाडौँ ९८४१८१६७१३
 संरक्षक रामरत्न उपाध्या रिमाल ललितपुर ९८५१०७०७९६
संरक्षक गौरी नाथ रिमाल ललितपुर ९८४१८८६४९६
संरक्षक कृष्णप्रसाद रिमाल काठमाडौँ
संरक्षक धन बहादुर रिमाल लमजुङ्ग