जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

दोश्रो वंशावली प्रकाशन समितिका पदाधिकारीहरू

रिमाल वंशावली दोस्रो संस्करण, २०७९

सिनं.

पद

नाम

ठेगाना

०१ प्रकाशक रिमाल समाज डिल्लीबजार
०२ संयोजक श्री कृष्णप्रसाद रिमाल बानेश्वर
०३ सदस्य डा. डिल्लीराम रिमाल कलंकी
०४ सदस्य श्री रवि रिमाल, कोटेश्वर
०५ सदस्य श्री यमबहादुर रिमाल लमजुङ
०६ सदस्य श्री हरि उपाध्याय रिमाल अछाम
०७ सदस्य श्री विर्खराज रिमाल, कैलाली
०८ सदस्य श्री हर्क क्षत्री पर्वत
०९ सर्वाधिकार प्रकाशकमा
१० कम्प्युटर रवि रिमाल÷प्रदीप रिमाल
११ मूल्य १५००÷–
१२ मुद्रण ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन कमलादी, काठमाडौ