जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

रिमाल समाजको १२ औं साधारण सभा मा सम्मानित भाइ बहीनीहरु

रुस्बु र रिकेश रिमाललाइ सम्मान गर्न हुदै अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल र सुमिर कुमार रिमाल

रुस्बु र रिकेश रिमाललाइ सम्मान गर्न हुदै अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल र सुमिर कुमार रिमाल