जि.प्र.का. काठमाडौँ दर्ता नं ७४४ / ०६७/०६८
समाजकल्याण परिषद् आवद्धता नं ३१८१५
कामपा दर्ता नं ३७४ / ०७२ / ०७३
पान नं ३०४९६००५१

रिमाल समाजको १२औ साधारण सभाको उद्घाटन गर्नु हुदै

रिमाल समाजको १२औ साधारण सभाको उदघाटन गर्नु हुदै अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल

रिमाल समाजको १२औ साधारण सभाको उदघाटन गर्नु हुदै अध्यक्ष डिल्लीराम रिमाल